Arbete för livet

230 kr
Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal

Arbete för livet bygger på djupintervjuer med tjugo kvinnor födda i början av förra seklet och från olika samhällsklasser, arbetsområden och bostadsorter. De berättar om livet, uppväxten, arbetet hemma och  förvärvslivet, och om hälsan. Berättelserna speglas mot 1900-talets stora samhällsförändringar särskilt när det gäller kvinnors rättigheter och villkor. Reflektioner görs även kring kvinnors liv idag och hur de intervjuades erfarenheter speglas i dagens samhälle.

Författarna Gunilla Carlstedt och Annika Forssén är båda läkare. I sitt yrke har de funnit att kvinnors erfarenheter ofta ifrågasatts och att kunskapen om kvinnors livsvillkor varit begränsad. Sedan 1980-talet har de forskat och publicerat böcker och artiklar om kvinnors arbete och hälsa.
Tillbaka till toppen