Anna Maria Lenngren

150 kr
Ett kvinnoliv 

Anna Maria Lenngren (1754–1817) var en tidig, bildad och fri kvinnlig författare. Hennes penna var självständig och vass liksom hennes avslöjande blick på adel och manlig dubbelmoral. Hon ägnade sig åt översättning, lyrik, berättelser, artikelskrivande med satirisk ådra och var en ledande skribent i Stockholms-Posten. Hon tillhörde huvudstadens intellektuella elit och belönades tidigt av Gustav III.


I denna nya volym om Lenngrens författarskap tar historikern Gunnar Artéus också upp hennes liv som kvinna i en tid, då författarna nästan helt utgjordes av män. Lenngren erövrade ändå en plats i offentligheten. Men hennes roll i litteraturhistorien har långt ifrån varit given. Att Lenngren var en personlighet framgår av den bild som Artéus mejslar fram. Svenska Akademien hyllade henne efter hennes död med en minnespeng med följande inskription: "Ju mindre hon sökte äran, desto mera vann hon den."

Boken är illustrerad.

Gunnar Artéus  är professor i historia och författare till en rad böcker, dels inom sitt specialområde 1700-talet och krigshistoria dels essäer och lyrik. Han har under många år undervisat och forskat vid Försvarshögskolan. Bosatt i Stockholm.

 


 
Tillbaka till toppen