Älska skolan!

230 kr
"Två skolor i socialt skilda områden. Två rektorer som följt sina visioner för att nå framgång. Som nått sina mål med engagemang, verklighetsanpassning och uthållighet."

Vår kärlek till skolan har varit livslång. Vi har levt, lärt ut och verkat i skolan hela våra liv. Som rektorer stannade vi i våra skolor i 18 respektive 20 år, vi bytte aldrig arbetsplats. Vi har arbetat i helt skilda världar – i förorten Tensta och på Östermalm i Stockholms innerstad. Men vi har haft samma uppdrag, samma läroplaner att förhålla oss till och samma mål. Och förväntningar på oss att uppvisa goda resultat. Våra skolor blev till framgångssagor och i den här boken berättar vi hur vi gjorde. Hur vi tacklade problem, vilka erfarenheter vi fick och vilka möjligheter ledarskapet har gett oss. Med kärleken till eleverna, medarbetarna och skolan som främsta drivkraft.

Pia Lindberg: Hela mitt liv sedan 7 års ålder har jag varit i skolans värld. Min egen skolgång, som lärare, expert vid Länsskolnämnden, fortbildningsansvarig i Stockholm, studierektor och rektor på två skolor, den kommunala Bussenhusskolan i Tensta 3 år och 18 år på Carlssons Skola, en fristående F-9-skola på Östermalm i Stockholm. Efter det har jag arbetat med skolutveckling i form av att vara mentor och handledare främst i systematiskt kvalitetsarbete.

Elisabeth Sörhuus: Jag har bott i Stockholm i nästan hela mitt liv och har en bakgrund som lärare, fortbildningskonsulent, rektor och rektorsutbildare. Jag var rektor på samma skola i 20 år, i förorten Tensta i Stockholm. När jag hade slutat som rektor fortsatte jag att arbeta i skolans värld med bl.a. skola-arbetslivsfrågor och inom kultursektorn. Jag har varit rådgivare och handledare för rektorer och läser och recenserar skol- och ledarskapsböcker kontinuerligt.

Hetty Rooth: Som frilansjournalist har jag ett brett perspektiv på barn- och ungdomsfrågor. Under tio år var jag medredaktör för ungdomstidningen GLÖD, som startades av Folkhälsoinstitutet och delades ut på högstadiet. Jag har också skrivit om barn och tonåringar för Rädda Barnen och Myndigheten för skolutveckling. Vid sidan av journalistiken har jag forskat om föräldraskapsstöd med inriktning på kurser för föräldrar.
Tillbaka till toppen