Alltid på divanen

0 kr
Terapeuten tänker tillbaka

Den här självbiografiska berättelsen kretsar kring två syskons, Kjells och Stens, uppväxt i 1930- och 40-talets Sverige, med glimtar också in i 50-tal och nutid. Det är den yngre brodern Sten som berättar, Sten som senare blev läkare och psykoanalytiker. I vuxen ålder började han själv att gå i psykoanalys och minnen han tidigare förträngt började träda fram.

I centrum står den nära relationen mellan bröderna och deras starka men samtidigt bräckliga mor. Den svaga och frånvarande fadern finns med i en biroll. Berättelsen utformar sig till en fin och känslig skildring av en familj och rollerna dem emellan.

Sten Espmark är utbildad kognitiv beteendeterapeut och psykoanalyiker. Han var tidigare biträdande överläkare på Karolinska sjukhusets psykiatriska klinik. Sedan 1987 är han privatpraktiserande psykoterapeut och analytiker. 2010 utkom han med boken I speglarnas sal: psykiatriska skisser.
Tillbaka till toppen