Alkoholboken

160 kr
Alkoholboken kan läsas både av lekmannen och fackmannen. Alla resonemang är hämtade från Löfgrens samtal med patienter under många år, liksom av ett livs uppmärksamhet åt alkoholfrågan ur olika aspekter, på individ- och samhällsnivå. Han menar till exempel att alkoholmissbrukaren kan se ut hur som helst – från den utslagne A-lagaren till miljonären i sin stora villa. Men i boken ligger fokus mest på vanliga människor med familj och jobb. Löfgrens postuma bok utgör en komprimerad sammanfattning av hans erfarenheter av att ha arbetat med alkoholfrågan under nästan fem decennier.

Löfgren ger även en självpresentation av vem han är, vad han gjort. Han tecknar missbrukets historik och hur den hanterats, olika behandlingsfilosofier och vilka metoder som använts som följd. Även sociala och kulturella faktorer vägs in liksom biologi och medicin. Han tar också upp vilka följder i form av sjukdomar som drabbar de utsatta. Han ägnar ett kapitel åt missbruksvård. På begränsat utrymme få läsaren en helhetsuppfattning om alkoholbruk och alkoholmissbruk.

Bo Löfgren, som avled år 2012, arbetade sedan 1965 med frågor om alkoholmissbruk. Han var läkare och psykoanalytiker och boken bygger på åtminstone 20 000 livshistorier. Bo Löfgren var en auktoritet både som behandlare och handledare för läkare, psykologer, socionomer och annan personal. Han arbetade under lång tid både i Stockholm och Göteborg. Han var även jazzmusiker.
Tillbaka till toppen