Äldreomsorgen

235 kr
Praktiken, debatten, framtiden

En rad skribenter/experter som på olika sätt arbetat med omsorgsfrågor medverkar. En översikt av kunskapsläget inom äldreomsorgen och dess aktörer. Hur ser det ut i andra länder? Vad säger de politiska partierna och de stora organisationerna om privata företag inom vården? Och vilka uppfattningar hyser ansvariga inom privat verksamhet, ideella styrelser och de inom offentlig verksamhet? Här redogörs likaså för erfarenheterna inom kommunerna av att arbeta med omsorgsföretag. Och hur se de som arbetar inom äldreomsorgen på de olika aktörerans verksamheter?

Bokens redaktörer och delförfattare är professor Erik Blennberger, knuten till Ersta och professor Tomas Brytting, också knuten till Ersta. I övrigt medverkar skribenter verksamma i Sverige och utomlands.
Tillbaka till toppen