Aktivist för mångfald och integration

230 kr
Pionjären Mary Parker Follett

Mary Parker Follett (född 1868) var aktiv under förra seklets första decennier, främst i USA. Hon var en pionjär i det demokratiska samhällsskapandet, i både praktik och teori. Som kvinna bröt hon sig en egen och ny väg. Follett var mångsidig och nytänkande utifrån sina huvudämnen historia, statskunskap, psykologi och särskilt socialpsykologi.

Follett drev sina egna idéer om ledarskap och hon brann för lokal demokrati. Det unika med henne var att hon förmådde förena reformarbetet med filosofisk-samhällsvetenskapliga ambitioner och analyser. Hon kunde transformera sina egna erfarenheter med ett bredare teoretiskt perspektiv. Hon var en tidig demokratiaktivist i såväl handling som skrift. Hon förespråkade mångfald.

Follett var aktiv i en tid då arbetslivet var statt i en snabb omvandling, precis som idag. Då var hon en känd och respekterad röst, idag återupptäcks hon av allt fler och hennes böcker utges på nytt.

Hennes sentida kollega Gunnela Westlander introducerar med denna bok Mary Parker Follett för svenska läsare. Westlander knyter särskilt an till Folletts insikter i socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi, sociologi och arbetsvetenskap. Här kan läsaren också konstatera att Follett är viktig och tidig för genusforskningen och därmed en föregångskvinna.

Gunnela Westlander, bosatt i Stockholm, är allt sedan 1960-talet verksam som arbetslivsforskare och författare. Westlander var professor vid Arbetsmiljöinstitutet sedermera Arbetslivsinstitutet fram till 1995. Därefter har hon fortsatt som fri forskare, författare till ett flertal böcker, skrivit artiklar inom socialpsykologi, ekologisk psykologi, aktionsforskning, mentorskap m.m.
Tillbaka till toppen