1848

240 kr
Nationalismen föds i ett brinnande Europa

Utöver sedvanlig källforskning i litteratur har författarna koncentrerat sig på att hämta fakta ur tidningar, tidskrifter och skönlitteratur från tiden då det begav sig. Därigenom har de kommit närmare de sociala och politiska rörelser, som nationalism och patriotism, som drog fram genom dåtidens Europa.
Läsaren tas med på en resa till Frankrike och de händelser som föregick det drastiska året 1848. Vidare till Tyskland och Österrike, till det grekiska frihetskriget, till Sverige och övriga Norden liksom till de brittiska öarna. Men även till Italien och Ungern. Politiker, författare, provokatörer och kungligheter passerar genom sidorna.
I dag står nationalism för en påtaglig högerrörelse med populistiska inslag, men 1848 stod den snarare för motsatsen. Nationalism var då förknippad med liberalism, demokrati och solidaritet mellan folken. En hel del gemensamt tankegods fanns med franska revolutionen 1789.

Jan-Gunnar Rosendal är fil.dr i statsvetenskap , Gunder Söderholm fil.dr i litteraturvetenskap. De är båda bibliotekarier vid Stockholms universitet. Tidigare utgav de den uppmärksammade boken Boerna, en faktabok om dessa invandrar till södra Afrika.

"Särskilt intressant är de många personskildringarna av de kvinnor och män i de olika länderna, som på ett eller annat sätt var indragna i de omvälvande händelserna."
– Bo Wettéus i Hemmets vän.
Tillbaka till toppen