På insidan av välfärden

230 kr
I socialtjänstens och psykiatrins handledningsrum

Handledning är ett arbete som till stor del sker under radarn i slutna rum och under tystnadsplikt. Det som dominerar innehållet är att vi handledare, tillsammans med anställda inom olika professioner, navigerar i en svårforcerad terräng där människor far illa och mår dåligt. Det gäller såväl hjälpsökande människor som dess hjälpare.

Vi som har skrivit den här boken är far och dotter. Vår ambition har varit att belysa en del av våra erfarenheter. Vad möter oss då vi stiger in i handledningsrummet? Det vet vi i regel inte och det är en del av rysningen och tjusningen med handledningsarbetet. Något har dock hänt under den senaste tioårsperioden. En smygande förändring som nu har blivit alltmer uppenbar – innehållet i handledningen har i ökande grad kommit att domineras av personalens arbetsvillkor framför klienternas och patienternas utsatthet. Den förskjutningen ställer nya krav på oss som verkar som handledare.

För hur ska vi agera när personal tar upp allvarlig och befogad kritik riktad mot chefen? Hur hanterar vi situationer då personal bryter samman i handledningsrummet på grund av hot och utmattning? Hur påtalar och agerar vi när utsatta barn lämnas åt sina öden? När tjänstefel begås? Utmaningarna är många och det gäller att ha en moralisk kompass, grundad i kunskap och erfarenhet, som guidar en rätt.

I den här boken berättar vi om nedslående, märkliga och hoppingivande erfarenheter i handledningsrummet.

Karl-Erik Lundgren har arbetat som socialassistent, samhällsarbetare i Aspudden, forskare på Socialstyrelsen, psykoterapeut och som handledare i egen regi. Han är också författare till bland annat boken Ur tystnaden: om den moraliska karriären i det sociala arbetet.

Sara Lillieroos är specialistsjuksköterska i psykiatri och har arbetat inom vuxenpsykiatrin som ledningssjuksköterska på psykakuten vid St. Görans sjukhus. Hon har även arbetat som enhetschef för akutpsykiatriska avdelningar. Sedan fem år tillbaka arbetar hon som handledare i egen regi, framför allt inom det psykiatriska fältet.
Tillbaka till toppen