I skuggan av muren – Israel/Palestina

290 kr
Ingen annan del av världen väcker så starka känslor som Israel/Palestina. Alla har en åsikt. De politiska analyserna avlöser varandra. Varför har Israels och Palestinas makthavare så svårt att nå en hållbar lösning? "Mellanöstern går inte att förstå", säger många – utan grund. Kanske är det politiska landskapet mer komplext, men inte mer komplicerat.

Historien är nästan aldrig det vi tror. Sionismens väg från idé till nation kantas av myter och föreställningar med rötter i den europeiska drömmen om nationen. Palestinierna har inte haft motsvarande ideologi.

Hur gestaltar sig vardagen på vardera sidan av muren? Vilka längtor och rädslor styr? I ett ständigt återvändande möter författarna gång på gång människor som berättar om sina drömmar, sin uppgivenhet och framtidstro. I Hebron förmedlar Murad visionen om vägen till frihet. På ett café i Safed delar Sabrina med sig om hur hon hittade tillbaka till Israel.

Tomas Andersson och Stefano Foconi är författare och har under 20 års tid kontinuerligt rest tillsammans i Mellanöstern. De har skrivit flera uppmärksammade böcker i ämnet.
________________________________________________________________________________________________________

"Det är en bok som ger många bilder av livet på ömse sidor av muren och en förståelse för hur de olika världsbilder som israeler och palestinier uttrycker har uppstått."
– Agneta Carlseson, GlobalBar Magazine
Tillbaka till toppen