I moder Sveas ömma famn

180 kr
Flyktinginvandringen 1945-1970

Boken är den första socialhistoriska översiktsstudien som gjorts av förhållandena för flyktingar i Sverige under perioden 1945–1970. Här framgår var de bodde och hur de levde liksom från vilka länder de kom. Av boken framgår det att antalet flyktingar var betydligt fler än vad man tidigare utgått ifrån. Även på den tiden brottades flyktingarna i Sverige med ungefär samma problem som möter dem idag. De debatter som fördes exempelvis under 1960-talet är mycket lik den som är på tapeten idag.

Rauhut anser att det viktigaste idag är att bryta den svenska passiviteten och ointresset, att bryta benägenheten hos svenskarna att isolera sig från invandrarna. Bokens kritik riktas inte mot flyktingar eller invandring, utan är en kritik av den bristande förmågan att lära sig av tidigare misstag som politiker och tjänstemän på olika nivåer dagligen visar prov på.

Daniel Rauhut är docent och har doktorerat i ekonomisk historia vid Lunds universitet, numera verksam vid institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst i Trollhättan. Hans forskning rör välfärd, arbetsmarknad, integration och internationell migration, ofta med historiskt perspektiv.
Tillbaka till toppen