Frigörelsen

220 kr
Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

"Detta är en bok om romer skriven av mig som gadjo (romanes för icke-rom, pluralformen lyder gadje). [...] För mig har det därför varit väsentligt att i stor utsträckning använda romska källor och bedriva forskning i dialog med de romer jag kommit i kontakt med genom mitt arbete som lärare, forskare och akademisk aktivist inom romska studier sedan 2010. Samtidigt är det en bok med bäring utöver det romska, eftersom den behandlar mänskliga problem som frigörelse och social rättvisa i den emancipatoriska forskningens anda." Så skriver Jan Selling inledningsvis.

Han berättar historiskt om romer i Sverige och internationellt, också om viktiga personer och händelser. Han skriver om kampen för rättvisa och en ständig strid mot antiziganismen, hur statliga kommissioner tillsatts, hur officiella ursäkter och erkännanden tvingats fram. Här visas hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen.

Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses också.

I efterordet tar två ledande romska röster själva till orda: Soraya Post och Hans Caldaras. Frigörelsen är en ny typ av bok i Sverige som behandlar romernas situation.

Jan Selling är forskare, docent vid Södertörns högskola och författare bl.a. till boken Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (2013). Under åren 1992–2002 var han frilansjournalist och student i Berlin. 2015–2019 var han curator för den internationella kunskapsplattformen romarchive.eu.
Se den digitala bokreleasen här!
Tillbaka till toppen