Diplomati i praktiken

250 kr

Vad är diplomati och hur går det till? Är diplomater alltid "diplomatiska"? Vad krävs egentligen av en diplomat och vad får en ambassadör göra?


Genom tiderna är diplomatyrket skildrat på många sätt. Välkända diplomater har också varit uppburna poeter och författare till både skönlitteratur och fackinriktade böcker. En del har varit eller blivit framstående politiker och statsmän. Det finns gott om vanföreställningar och okunnighet om diplomaters ofta viktiga men inte sällan osynliga arbete, konstaterar författaren. Uppgifterna blir allt fler. På bordet finns frågor som krig och fred, om hur klimatförändringar och valkampanjer skall hanteras till att ta hand om landsmän som drabbats eller svenska företag som behöver en hjälpande hand. Främst är diplomatin ett viktigt redskap i förhållandet mellan stater och folk, att skapa förståelse för och hävda vårt lands intressen.


I denna innehållsrika men lättillgängliga volym ger den framstående diplomaten Anders Lidén viktiga inblickar i det praktiska uppdraget att agera ur ett svenskt och nordiskt perspektiv. Men han spanar också framåt och undersöker hur yngre och blivande kolleger ser på det diplomatiska arbetet. En framgångsrik diplomati kräver många förmågor, inte minst fantasi, empati och förnuft.


Boken är illustrerad.


Anders Lidén, bosatt i Stockholm, är filosofie doktor i statskunskap vid Lunds universitet. Under 37 år har han arbetat som framgångsrik diplomat på olika håll i världen. Bl a har han varit svensk FN-ambassadör i New York utöver ytterligare år vid FN, ambassadör i Israel, Zimbabwe, Malawi, Mauritius, Cypern och Finland. Därtill har han tjänstgjort i Libanon och Jordanien. 2017 utkom han med boken Diplomati och uppriktiga samtal. Lidén medarbetar även som krönikör i dagspressen.Lyssna på en intervju med Anders Lidén i Dagens Arena.

"Boken rekommenderas som introduktion för unga diplomater, också i vår egen diplomatutbildning. För en bredare allmänhet hjälper den till att bättre tolka och förstå det diplomatiska spelet i utrikespolitiken."
– Hufvudstadsbladet

"För små länder som Sverige lönar det sig alltid att driva frågor tillsammans med andra. Anders Lidéns Diplomati i praktiken utgör en utmärkt utgångspunkt för en sådan bred genomgång."
– Nils Daag, UDkuriren

"Anders Lidéns bok är synnerligen läsvärd och informativ."
– Christer Jönsson, Statsvetenskaplig tidskrift
Tillbaka till toppen