Blåmärken får vi alla

220 kr

Hur mycket krävs för att skydda ett barn?


"Brott ska utredas förutsättningslöst, risker bedömas och barn skyddas. Ändå havererar barns rättsskydd. Barn lider, barn dödas. Efteråt förfasar sig vuxenvärlden. Vad var det som hände? Hur kunde det hända? Varningssignalerna ignoreras och samma misstag begås om och om igen. Myndigheter inte bara sviker, de begår själva övergrepp och traumatiserar barn. Själslig smärta finns kvar hela livet om man inte får hjälp. Var finns förra generationens skadade barn? De som aldrig upptäcktes och fick hjälp med sin traumatiserade barndom? Samhället måste se sammanhangen.
De flesta offer bevarar sin empatiska förmåga och blir lyhörda vuxna, men några blir själva förövare och däremellan finns hela skalan. De som medvetet eller omedvetet blir möjliggörare och medhjälpare till brottslingar, som i vilket missbruk som helst."

Så skriver författaren i sitt förord om denna starka och upprörande bok om barns skyddslöshet och utsatthet. "Trasiga barn kan bli trasiga vuxna."

Monica Dahlström-Lannes granskar utredningar och konsekvenser av vuxnas och myndigheters ibland undermåliga insatser; vårdhaveriet. Utifrån decenniers erfarenheter återger hon barnens berättelser, anmälarnas situation, mammornas reflektioner, polisutredningarnas kvalitet och funktion; vilket rättsskydd och vilken rättssäkerhet som råder liksom massmedias roll. Allt förankrat i verkligheten, där författaren själv varit med och utrett som myndighetsperson. Hon har även förslag till förbättringar.

Monica Dahlström-Lannes har som polis, författare, debattör, föreläsare och rådgivare i nästan 40 år arbetat med barns rätt och rättigheter. Hon har upplevt det mesta, men behåller sitt engagemang.

_________________________________

"Det är en viktig och nödvändig bok, men den är samtidigt nästan outhärdlig att läsa. Ta nu inte detta som en uppmaning att inte läsa den. Den bör läsas, just för att den är outhärdlig."
- Erik Rodenborg


"Boken borde bli obligatorisk läsning vid utbildningar för jurister, poliser, socionomer och journalister - och rekommenderad läsning för politiker. Upprepad läsning vartannat år skulle starkt rekommenderas!"
– Klas-Göran Brege, leg. läkare

"Med omfattande kunskap och gediget engagemang beskrivs barns utsatthet på ett mycket överskådligt sätt, i hopp om att systemfel åtgärdas … Boken är ytterst angelägen och alla som i sin profession kommer i kontakt med utsatta barn bör läsa den för att arbetet med denna målgrupp ska förbättras."
– Maria Fridstjerna, BTJ. Helhetsbetyg: 5

Monica Dahlström-Lannes intervjuas i podcasten Kerstin möter… / 31.08.2022. Lyssna på intervjun här.
Tillbaka till toppen