Barn far illa!

180 kr
En analys av bristerna i samhällets familjebygge

Under 2013 dödas en treårig flicka av sin mamma, en fosterpappa döms till tre års fängelse för våldtäkt mot en flicka som varit placerad i familjen. En pappa har under 1, 5 år inte fått inte träffa sin dotter trots att han friats av domstolen för incest. När samhället brister i skydd av barn som far illa förfasas massmedia, allmänhet och professionella. Enskilda socialchefer och socialarbetare ställs ofta till svars och görs till syndabockar, något som sällan är fruktbart enligt författaren Madeleine Cocozza. Hon menar att orsaken till problemen istället måste sökas i faktorer som organisation, kompetens, befogenheter och metoder.

I Barn far illa! analyserar Cocozza det som hon kallar barnskydds­systemet med byggstenarna anmälan, utredning och insats, vilket utfall det kan få i praktiken och ger förslag på genomgripande förändringar. Boken vänder sig till professionella med anmälningsplikt och kan användas som en lärobok, till politiker, media och en intresserad allmänhet, socialarbetare, familjehem och slutligen till barn och unga och deras familjer som varit eller borde ha varit en del av samhällets familjebygge. Till alla dem som vill veta mer om förutsättningarna för uppdraget inom barnskyddssystemet samt önskar svar på frågan: Hur fungerar samhällets skydd för utsatta barn och varför brister skyddet av barn som far illa?

Författaren Madeleine Cocozza, socionom och leg. psykoterapeut, arbetade under 25 år på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid universitetssjuk­huset i Linköping. Under 15 av dessa år arbetade hon specifikt med barns skydd. På förlaget har hon tidigare utkommit med boken Familjebygget – ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj (2011).
Tillbaka till toppen