Sikherna och deras värld

225 kr
De sikhiska männen är lätta att känna igen med sina turbaner och långa skägg. Men få vet varför de bär turban och har långa skägg. Och hur är det med de sikhiska kvinnorna? Detta är den första boken på svenska om sikher och sikhismen. 

Sikhismen är den yngsta av de religioner som anser att en Gud skapade människan och universum. Sikhismen är även den minsta med ungefär 23 miljoner följeslagare i världen, varav 17 miljoner lever i Punjab, Indien.

Sikhismen grundades av Guru Nanak på 1500-talet . Han ville reformera hinduismen och bryta brahminernas monopol på att tolka de religiösa texterna. Guru Nanak ansåg att Guds välsignelse kom alla till del och att det inte behövdes några präster som tolkade budskapet. Han var emot religiös hierarki som tvingade människor att visa lydnad till ett slutet prästerskap.

Sikhernas historia är fylld av dramatik. Det har länge funnits en självständighetsrörelse i Punjab i Indien och de radikala sikherna har velat upprätta en egen nation. På 1980-talet ledde detta till en blodig konflikt med centralregeringen i New Delhi. Sikhernas heligaste plats är Gyllene Templet i Amritsar, vilket då stormades av indiska trupper. Som hämnd mördades premiärminister Indira Gandhi av sina sikhiska vakter.


Pär Jansson, bosatt i Stockholm, är journalist och Indienkännare. Han har rest i Indien i många år.
Tillbaka till toppen