I Senecas sällskap

250 kr
Besök i en stoikers tankevärld

För nästan tvåtusen år sedan mötte den stoiske filosofen, dramatikern och statsmannen Seneca döden i sin praktfulla villa utanför Rom. Sedan dess har många av historiens stora gestalter sökt vägledning i hans tankevärld och idag är stoicismen en global megatrend. Senecas tidlösa råd visar hur vi kan bygga upp mental immunitet mot rastlöshet, rädsla för yttre hot och bävan inför skuggorna i vårt inre.

Peter Adlers bok ger en beskrivning av Senecas dramatiska liv och den tid han levde i. Den sammanfattar stoicismens grundtankar och ger tankeställare om livet i vårt moderna samhälle. Författaren summerar också en rad personliga erfarenheter från många års vardaglig tillämpning av Senecas strategier för sinnesro.

Texten gör täta nedslag i Senecas skrifter, vilka presenteras med referenser till vår nutida vardag och med engagerande inslag av personligt berättande. Adlers kunskap om klassisk retorik tillför intressanta perspektiv. Hans bok kompletterar den litteratur om Seneca som hittills har publicerats på svenska och som primärt vänt sig till läsare med en fördjupad kunskap om antikens filosofi.

Peter Adler är statsvetare, journalist och författare till ett antal böcker och artiklar om politisk retorik och idéhistoria. Han har många års erfarenhet som rådgivare inom strategisk kommunikation och som föreläsare i näringslivet och den akademiska världen. På Carlssons har han tidigare publicerat Churchill i talarstolen (retorisk biografi) samt Ordets makt (essäsamling om retorik).
"Framställningen är lärd, nyfiken och medryckande." – Erik Cardelús, Alba.nu
Tillbaka till toppen