Hövdingens totempåle

270 kr
Om konsten att utbyta gåvor

Detta är historien om hur ett eftertraktat museiföremål hamnade på ett svenskt museum – och inte minst vägen dit från indianstammen i Kanada – till hur det nästan hundra år senare gick för denna ståtliga totempåle.

Hela händelsekedjan får här sin berättelse med många överraskande och intressanta inslag. Vi får som läsare stifta bekantskap med 1800-talets Kanada, europeiska invandrare och deras öden och möten med indianer. Här informeras om totempålens betydelse och vad den representerar ur olika religiösa aspekter. Samtidigt förmedlas kulturhistoria, det europeiska perspektivet på kultföremål från andra kulturer etc. Även problematiken med de allt oftare aktualiserade kraven om föremålens återlämnande diskuteras. Boken är rikt illustrerad.

Anders Björklund är etnolog och tidigare chef för Etnografiska museet och författare till en rad böcker.
Tillbaka till toppen