Det sover en sång i alla ting

190 kr
Om verklighetens beskaffenhet

Hur är verkligheten beskaffad? Det är en i högsta grad berättigad fråga idag. I Det sover en sång i alla ting diskuterar författaren de djupare orsakerna till klimatkrisen och det globala tillståndet. ”Moder Jord tycks ha fått feber”, konstaterar Hans Gunnar Adén. Mänskligheten behöver mogna, den ostentativa materialismen överges och världsbilden måste korrigeras. Vi behöver alla nå en mer insiktsfull medvetandenivå. Evolutionen har bara kommit halvvägs.

Med avstamp i ett utvecklingspsykologiskt och religionsfilosofiskt perspektiv efterlyser han en politik från samhällets sida som gynnar den psykologiska mognaden hos medborgarna och hos beslutsfattarna själva. Tiden är inne för en ny upplysningstid.

Den tidigare ärkebiskopen K G Hammar har skrivit ett engagerat förord till boken.

Hans Gunnar Adén har varit verksam som svensk diplomat i Frankrike, Ryssland och Ukraina. Under åren 2006–2010 var han Sveriges ambassadör i Armenien, Georgien och Azerbajdzjan. Numera är författaren delvis bosatt i Georgien. Hans Gunnar Adén anses vara en av våra främsta Kaukasien- och Rysslandkännare, och anlitas ofta som föredragshållare. Han tillbragte 12 år i kontemplativa katolska kloster i Belgien och Frankrike. Sina klosterår har han skildrat i boken Brev från en klostercell (2017).
Tillbaka till toppen