Vattnets kraft

250 kr
I människans tjänst långt före ångmaskinen


Vatten är ur alla aspekter livsviktigt både för människans och allt annat liv. I denna populärvetenskapliga och personliga bok berättar författaren om vattenkraftens långa historia. Även om Ronnerstam börjar i en allmän bakgrund med "redan de gamla grekerna" och med en internationell utblick, så är det mestadels svenska vatten och svenska vattenhjul denna välillustrerade bok handlar om.

"I dag kan jag inte låta bli – varhelst jag hamnar i Sverige – att registrera lämningar efter tidigare seklers utnyttjande av vattenkraft", skriver han. Här ges en allmän framställning över hur vattenkraften etablerats och använts i hela landet. Det blir till en viktig del av svensk industrihistoria. Författaren noterar också, bland en mängd andra viktiga upplysningar, hur exempelvis orts- och platsnamn med "fors", "kvarn", "mölla" eller "möln" skvallrar om vattenkraftens historia. En rad bilder bestyrker Ronnerstams engagerade berättelse, i form av såväl äldre stick som nyare fotografier.

Bo J. Ronnerstam är civilingenjör och författare till ett flertal böcker om teknik- och kulturhistoria, som Den franske hovurmakaren, om dalkarlen André Hessén som blev hovurmakare i 1700-talets Frankrike, liksom boken Fredmans tid – Frihetstiden, guldåldern för Stockholms urmakare som handlar om urmakare i 1700-talets Stockholm.
Tillbaka till toppen