Träden längs med bäcken

210 kr

Om människor och djur


En av vår litteraturs främsta naturskildrare återkommer här med en bok som ligger nära hans värmländska hem- och skogsbygder. Han har ett säkert öga för hur djuren rör sig, var de företrädesvis uppskattar att ha sin nattliga vila. Han känner lokattens mönster, var älgarna helst uppehåller sig, hur tjädrarna lever och förökar sig.

Men han kopplar samtidigt an till litteraturens uttryck, hur poeterna väljer att använda årets gång och skiftningar i sina dikter. Han återkopplar till klassiska skildrare både hemmavid och internationellt, särskilt till föregångaren Björn von Rosen, som han tidigare skrivit om i bokform.

Holmlöv betraktar vattnet, dess magi, både i flytande form och som is. Han kopplar an till konsten och måleriet liksom till musiken. Han fångar naturens och ljusets magi.

Och han återkommer till sitt beslut att flytta från arbets- och forskarmiljö på litteraturvetenskapliga institutionen till det lantliga och totalt annorlunda livet i glesbygd - men mitt i naturen.

Olle Holmlöv är författare och litteraturvetare bosatt i Sörmark, Östmark, i norra Värmland. Hans senaste bok är Djuröga (2017).
___

"Innehållet i boken är på sitt sätt en upplevelserik, brokig blandning av textmassor med infallsvinklar av högst olika historiskt och geografiskt slag … Stilen är oftast säregen, ibland fylls nästan en hel sida med endast en lång Holmlöv-mening. Boken är säkert läsvärd för många." – Janne Johansson, BTJ. Helhetsbetyg: 4
Tillbaka till toppen