Sveriges öar 3:e upplagan

300 kr
Härmed kommer denna "ö-bibel" ut i ytterligare en ny reviderad och aktualiserad upplaga, rikt och vackert illustrerad av konstnären Johnny Ahlborg. Här upptas alla öar i Sverige med fast boende befolkning och utan broförbindelse med fastlandet. Källgård har konsekvent och med stor rutin gått igenom, på nytt, befolkningen på öarna. Som tidigare ges uppgifter om natur och kultur, om historia och betydelse. Boken har tidigare utgivits i två upplagor, i denna tredje upplaga har uppgifterna aktualiserats efter nya besök på många av öarna, ofta i sällskap med illustratören/konstnären. Boken har hunnit bli en levande klassiker i sitt slag.

Anders Källgård, läkare, författare, resenär och "nesofil", ö-älskare. Han har dels givit ut klassikern Sve-riges öar, nu alltså i ny upplaga, men också motsvarande böcker: Norges öar och Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar utöver många böcker om andra öar i världen.
Tillbaka till toppen