Sörmland

380 kr
Strövtåg i kulturlandskapet

Sörmland är landskapet som ligger nära och paradoxalt nog också långt borta, genom sitt geografiska läge nära huvudstaden med dess förorter och städer som Södertälje, Strängnäs, Nyköping. En stor del av landets befolkning har nära till ett Sörmland som i skönhet slår de flesta andra landskap. Här finns hav och stränder, insjöar och öar, levande jordbruk och mer ödsliga trakter, slott och herrgårdar, torp och hemman, övergivna samhällen och bruksorter, vackra ekskogar och mörk barrskog. Kulturminnena och minnesmärken är talrika; författarnas, poeternas och konstnärernas skara är omfattande och har besjungit och avbildat natur och kultur. Konstnären, författaren och kulturforskaren Björn Gidstam har färdats på alla ledder i den sköna naturen, han har inhämtat hårdfakta och historia, bebott kojor och hus, vistats vid sjöar och vattendrag, tålmodigt studerat djurliv och växtlighet. Efter flera års närstudier på plats, i bibliotek, museer och arkiv, ger han här ett personligt och storartat porträtt av detta till stora delar intagande landskap. Med mästarens hand för han pensel, ritstift och penna, fångar skimrande grönska, djurliv och människornas liv och framfart. Boken blir en strålande hyllning och bild till en del av landet som här får ett levande monument.

Björn Gidstam har i en rad stora och personliga verk skildrat betydande delar av Sverige med mer än tio praktfulla volymer. Han är belönad med en rad priser för sina böcker. De är både konstböcker, kulturhistoria och topografi, där Gidstam svarar för såväl text som bild.
Tillbaka till toppen