Skogen på andra sidan hyggena

210 kr
Om orden, hugsvalan och den gäckande hållbarheten

All förståelse börjar med undran, ibland förundran. Miljontals människor i Sverige och världen undrar över vad hållbart skogsbruk är och förundras över att det saknas en samsyn.

I Skogen på andra sidan hyggena tar sig Ola Engelmark an skogens hållbarhet, dess ord och praktik, möter skogsfolk som tvivlar på konventionen, hellre söker sig fram längs andra stigar. Han träffar klimatsmarta, filosofer, biologer, jägmästare, mångbrukare, händigt folk, en olympisk mästare, en psykolog och många fler bland granbarkborrarna. Engelmark möter dem som utvecklat en skogens etik, som aldrig kom till bruk. Och drar slutsatsen att etisk reflektion från och med nu behöver bli det viktigaste inslaget i hållbar skogsanvändning.

Författaren minns också sin pappas hyggesvåndor och ger därför konkreta råd hur du kan tillämpa hållbart skogsbruk, öka biodiversitet, förbättra ekonomi, bidra till social hållbarhet. Hur du som skogsägare kan hjälpa till att läka utdikade eller hårt huggna skogar. Och varför mångfald och mångbruk är bra i tider av klimatförändringar och skogsbränder.

En tänkvärd, stundtals filosofisk betraktelse av skog och människor. Om att det är som det är, men att nya utbildningar och unga ger hopp om förändring.

Ola Engelmark är skogsekolog, skogsägare och mångbruksföretagare. Tidningen Fokus utsåg honom till Årets miljösvensk 2019, för självständigt tänkande i skog, skogsbruk som förändrar Sverige till det bättre. Boken är rikt illustrerad.


Han har tidigare gett ut boken En skog av möjligheter.Litteraturpris:
Samfundet De Nio tilldelade Ola Engelmark ett julpris 2020."Det är insiktsfullt och effektivt berättat av någon som uppenbart funderat mer än de flesta på skogens och skogsbrukets roll i samhället. Ola Engelmark är en utmärkt författare med så mycket intressant att berätta att jag gärna hade sett att boken var dubbelt så tjock."
Natursidan


"Boken är välskriven och lättläst – man behöver inte vara skogsägare för att uppskatta den."
– Jesper Nyström, Forskning och framsteg

"Ola Engelmarks bok, Skogen på andra sidan hyggena, kan förhoppningsvis bidra till ett sundare samtal mellan skogsindustri och miljörörelse."
– Anders Hellberg, Bokdjuret

Lyssna på Ola Engelmark i Vetenskapens världs eftersnack.

Tillbaka till toppen