I fåglarnas värld

280 kr
Om den moderna ornitologins framväxt


I fåglarnas värld skildrar människans intresse för fåglar från äldsta tid till i våra dagar. Särskild tonvikt ligger på perioden från ca 1700 till 1900-talets första decennier, den moderna ornitologins framväxt.

Bo Ekberg berättar lika välformulerat som initierat om hur ett metodiskt utforskande av fåglarna antog en fast form, i mycket med Linné som utgångspunkt. Man observerade, samlade och undersökte, jämförde och drog slutsatser. Olika uppfattningar om ornitologins ändamål konkurrerade med varandra. Det kunde gälla hur fåglarna skulle grupperas och hur deras liv i naturen skulle skildras. Fortplantningen och flyttningens gåtor var angelägna spörsmål att ta ställning till, liksom den betydelse man skulle tillmäta Darwins förklaring av det naturliga urvalet.

Uppbyggnaden av museer och anläggandet av äggsamlingar liksom fågelfjädrars användning i modeindustrin skördade under föregående århundraden ett oändligt antal offer inom fågelvärlden. Som följd av detta växte krav på skyddsåtgärder fram, ett behov som idag accentuerats av de växande miljö- och klimathoten.

Inte minst uppehåller författaren sig vid hur storartat fåglarna återgetts av skarpögda konstnärer och illustratörer i den långa raden av fågelböcker. I fåglarnas värld är en rikt och vackert illustrerad volym.

Bo Ekberg, bosatt i Lund, tidigare gymnasieadjunkt i historia och ornitolog. Hans fågelintresse sträcker sig över sextio år. Tidigare har han, tillsammans med Lennart Nilsson, publicerat tvåbandsverket Skånes fåglar idag och i gången tid. I boken Jag tyckte mig se en swart stork undersöker han 1800-talets ornitologi med utgångspunkt från prästen Anders Cronsjös dagboksanteckningar.
"Boken han skrivit är en guldgruva i ämnet och förtjänar att bli en klassiker."
– Bo Bjelvehammar, Opulens

"Bo Ekbergs arbetsinsats är djupt imponerande" – Naturmorgon i P1
Tillbaka till toppen