Historiska trädgårdar

260 kr
2:a upplagan

Att bevara ett föränderligt kulturarv

En grundläggande beskrivning av hur man arbetar med historiska trädgårdar, parker, och begravningsplatser – nu i ny upplaga!

Det är både trädgårdshistoria och konkreta frågor/problem med att sköta och vårda dessa anläggningar. Här förklaras vad man måste veta och förstå för att kunna göra användbara vårdprogram för just en historisk trädgård. Flink skriver om lagar och internationella överenskommelser, om vårdprogram med skötselbeskrivningar för olika typer av anläggningar, om viktiga grundfakta, hur man orienterar sig i historiska källor; hur man genomför fältinventering; hur man gör en viktig analys för arbetet genom att förstå vad den enskilda trädgården berättar; vilka mål för vård och underhåll som skall ställas upp. Historiska trädgårdar är en fakta- och bakgrundsbok och avsedd för folk som arbetar med vård av historiska trädgårdar, parker och begravningsplatser – tjänstemän, länsstyrelser, kommuner, stift, församlingar, museer, företag, trädgårdsmästare och studenter.

Maria Flinck är trädgårdshistoriker, skribent, etnolog, konsthistoriker m.m. Hon har skrivit flera böcker och fick Augustpriset för Tusen år i trädgården (1995). Hon har skrivit en lång rad artiklar om trädgårdar i vid mening och har lång erfarenhet av att dokumentera mindre och större trädgårdar. Bosatt i Stockholm.
Tillbaka till toppen