En blomstrande marknad

260 kr
Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

En genomgång av handelsträdgårdarna under ett halvt sekel, där stora förändringar ägt rum. Särskilt inriktas skildringen på fyra större trädgårdar i Stockholmsområdet. Kunnigt, både praktiskt och teoretiskt, analyserar författaren utvecklingen. Här skildras hur odlandet förändrats, vilka grönsaker, rotfrukter, blommor och andra växter som odlats. Likaså följs distributionen av varorna från trädgården till uppköpare och konsumenter.

Även själva det konkreta arbetets omvandling fångas upp. Vilka kunskaper krävdes, hur gödslades landen och vilka bekämpningsmedel krävdes? Här finns frilandsodling, drivbänkar, växthus m.m. Handelsträdgårdarnas verksamhet sätts likaså in i ett större samhällsperspektiv. Hur handel och politik har påverkat förutsättningarna liksom import från stora specialföretag med närmast industriell produktion.

Inger Olausson är forskare och hortonom, men har även egna omfattande erfarenheter av arbete i handelsträdgårdar.
Tillbaka till toppen