Teorier ur kroppsliga praktiker

175 kr
En lärare i fysisk gestaltning (Pia Muchin) och en filosof (Eva Mark) har gemensamt skrivit denna bok efter flera års gemensamma övningar och samtal/diskussioner. I boken beskrivs arbetsprocessen och mötet mellan konst och vetenskap. Här redogörs för vad fysisk gestaltning innebär, dess roll som ämne inom scenutbildningen, vad mötet mellan konstnären och filosofen resulterade i; hur reflektionen blev möjlig och hur en maktmedveten kunskapsproduktion växer fram. Filosofen berättar vidare om hur teorier om praxis ur praktika utvecklas. Boken utges i samarbete med Teaterhögskolan i Stockholm.

Eva Mark är filosof och föreståndare för Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet och Pia Muchin är lektor i fysisk på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.
Tillbaka till toppen