Teater

210 kr
Motståndskraft och frihetslängtan

"Med denna bok hoppas jag kunna ge lust till teaterkonsten. Den är alls inget försök att ge någon storartad överblick över teaterns historia från äldsta tider och framåt, istället vill den ge en viss inblick i hur teatern kunnat vara uttryck för motståndskraft och frihetslängtan under olika tider och förhållanden. Jag gör ett antal nedslag i historien som är högst personliga och tämligen självsvåldiga, allt i avsikt att ge levande bilder från livet på scenen."

Richard Estreen har hela sitt liv arbetat som lärare i teaterhistoria vid folkhögskolor på olika håll i landet, framför allt Skinnskatteberg och Norrköping.
Tillbaka till toppen