Historiska fiktioner

240 kr
En antologi om film, tv och historia

Hur förhåller sig filmen till sitt historiska sammanhang och vad har den haft för inverkan på hur vi betraktar det förflutna och samtiden? Vad utmärker en historisk fiktion? Vilka likheter och skillnader går det att urskilja mellan historia i ord och bilder?

Detta slags frågor står i fokus i Historiska fiktioner, som har tillkommit för att bidra med nya perspektiv på kombinationen film och historia.

15 svenska och nordiska filmvetare skriver om filmer med historia som innehåll, alltifrån Ingrid Bergman i en amerikansk propagandafilm från andra världskriget; Europa och filmen kring Europa och murens fall 1989; en essä om hur den svenska skådespelaren Rolf blev Lassgård; vidare om filmerna om Björn Borg resp. Astrid Lindgren; om filmen om Quick; Kinas drömfilm om Rambo; hur slaget vid Alamo skildrats i amerikansk film; om Babylon Berlin som historiskt drama m.m.

Alla essäerna är kontroversiella och presenterar en ny syn på filmens förhållande till historien.

De tre redaktörerna: Elisabet Björklund är lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet; Tommy Gustafsson är professor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet; Ulf Zander är professor i historia vid Lunds universitet.
Tillbaka till toppen