Med konsten till bords - Gastronomisk kalender 2023

210 kr
Med konsten till bords är onekligen en titel som ger svängrum för såväl Gastronomiska Akademiens litterärt bevandrade ledamöter som för alla de hugade skribenter, som utan större svårigheter övertalats att medverka.

Från redaktörerna kommer Charlotte Birnbaums betraktelse om de statusfyllda uppgifterna som tranchör och munskänk. Stephan Rössner sätter sig med såväl tonkonsten som diktarkonsten till bords.  Stockholm blir europeisk gastronomisk huvudstad 2023, om vilket Karsten Thurfjell berättar. Sissela Kyle beskriver skådebrödet på teatern och Viveka Adelswärd förtäljer om konsten att tala väl vid matbordet.

Från de tre högskolorna med gastronomisk profil (Umeå, Örebro och Kristianstad) kommer regionala bidrag.

Härtill kommer stipendiatuppsatser och motiveringar för Akademiens pristagare i den så kalla de bakvagnen , som fungerar som ett uppsamlingsheat för kreativa författare såsom de två nyinvalda akademiledamöterna Christina Wedén och PO Nilsson.

Karsten Thurfjell, född 23 oktober 1955, är producent och redaktör på Sveriges Radios kulturredaktion. Han är också författare inom vin, mat och konst.

Charlotte Birnbaum är konsthistoriker och författare med tyngpunkt på gastronomisk historia.

Stephan Rössner är författare, läkare, professor em. och i många år överläkare på överviktsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Tillbaka till toppen