Tysk litteratur

250 kr
Från Hildebrandssången till Kanak Sprak

Intresset för Berlin har under de senaste 10–20 åren vuxit sig allt starkare i Sverige, Europa och världen. Därmed har även intresset för det tyska blivit mer markant. Därtill har Tyskland som nation intagit en alltmer dominerande roll ekonomiskt och politiskt. Den tyska kulturen är vital, så även den tyska litteraturen. Därför är det välkommet att Sture Packalén här presenterar en ny tysk litteraturhistoria, den första översiktliga framställningen på svenska av hela den tyska litteraturens utveckling.
Tysk litteratur är en bildningsbok för en kulturintresserad allmänhet och ger en överskådlig, lättläst presentation av den tyska litteraturen under 1 200 år. Den ger en bred tidsbakgrund där Packalén belyser litterära tendenser och författarskap med centrala verk som exempel. Det är därför böckerna/verken snarare än författarbiografierna står i förgrunden. Huvudvikten läggs på verk från slutet av 1700-talet fram till våra dagar.
Tysk litteratur är således en sammanhängande framställning som tar upp litterära utvecklingslinjer och viktiga författarskap – en helhet och en guide på svenska till denna breda, viktiga tyska litteratur. Inte blir det mindre intressant genom de politiska konvulsioner som Tyskland genomgått under seklerna, särskilt de senaste hundra åren. Många Nobelpristagare figurerar liksom historiska författarskap med Goethe och andra som också är synonyma med en västerländska kulturen.

Sture Packalén är bosatt i Uppsala och prof. em. i tyska. Han har skrivit läroböcker på tyska för universitet och gymnasieskola. Senast utkom hans viktiga Tyska minnesgemenskaper: nazism, krig, förföljelse och folkmord i tyskspråkig litteratur efter 1945.
Tillbaka till toppen