Sveriges Nationallitteratur är inte bara historia

260 kr
1907 fick dåtida stjärnhistorikern och professorn Levertin av Bonniers uppdraget att vara redaktör för ett planerat verk med allt värdefullt inom svensk litteratur fram till år 1900. Verket skulle bestå av 25 band. Men Levertin dog hastigt och oväntat och ny redaktör blev hans lärare Schück med flera medarbetare. Verket utkom och blev en framgång. Drygt tio år senare kom det i en ny, utökad upplaga med fler band och Böök som redaktör. Utifrån detta undersöker Rydén den litterära kanon som mer eller mindre ständigt varit på tapeten, senast med en riksdagsledamot som för något år sedan pläderade för en sådan. Rydén skriver om möjligheterna, hur tiderna ändrats och vad som sker i ifråga om det som kan benämnas som Nationallitteratur. Så småningom hamnar Rydén i dagens situation och i dagens tekniska verklighet. Med öppet sinne ser han möjligheterna med digitalt tillgänglig Nationallitteratur och redogör för vad som finns. Det blir också till en kulturpolitisk resa genom hundra års bokläsande. En högst modern bok om böcker i en digital värld.

Per Rydén, prof em, litteraturvetare och pressforskare, bosatt och verksam i Lund. Senast utgav han en stor biografi över Carl David af Wirsén och Söndag - näst sista försöket, tredje och sista delen i en slags självbiografi.
Tillbaka till toppen