Sprängstoff och episk urkraft

220 kr
Sven Delblancs texter om Selma Lagerlöf. Debatten. Komparationer.

Sven Delblanc skrev under åren 1983 till 1991 flera texter om Selma Lagerlöfs författarskap. Det handlar om förord och inledningar till böcker, avsnitt i litteraturhistoriska framställningar, olika dagspressartiklar och debattinlägg. Mest spridd och uppmärksammad genom åren är texten i Den svenska litteraturen, Delblancs framställning här blev omedelbart starkt kritiserad för att nedvärdera Lagerlöfs författarskap och har genom åren fortsatt att väcka debatt. Den har kommit att bestämma bilden av Sven Delblancs syn på Selma Lagerlöf och skymma hans övriga texter om författaren.

I denna volym publiceras Sven Delblancs samtliga texter om Selma Lagerlöf. De visar hur han, en av det sena 1900-talets största prosaister, läste och förstod hennes författarskap.

I bokens avslutande del granskar litteraturvetarna Lars Ahlbom, Anna Nordlund och Daniel Skogman Delblancs syn på Lagerlöf, de diskuterar likheter och skillnader mellan författarna och kommenterar den debatt som förekommit.

Lars Ahlbom är litteraturvetare och Delblancforskare, aktiv i Delblancsällskapet.

Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap, Lagerlöfforskare och verksam i Selma Lagerlöf-sällskapet.

Daniel Skogman är lärare i svenska och har i flera år arbetat som guide på Mårbacka. Han är medlem i Selma Lagerlöf-sällskapet och styrelseledamot i Delblancsällskapet.
Tillbaka till toppen