Quintilianus retorik

230 kr
Att skapa den fulländade talaren och den goda människan

Quintilianus är tillsammans med Cicero och Aristoteles de viktigaste personerna i retorikens historia. Quintilianus levde och verkade i Rom under det första århundradet efter Kristus. Ursprungligen advokat, fick han av kejsaren uppdraget att leda en retorikskola. Vid slutet av sitt liv skrev han ner sina tankar om retorikundervisningen i tolv böcker med titeln Institutio Oratoria.

Quintilianus retorik är ett pionjärarbete. Tidigare har inte någon bok funnits på svenska som introducerar hela Quintilianus verk. Retorikern Hans Gunnarson gör en läsning av böckerna samtidigt som han söker efter paralleller till vår egen tid. Det är märkligt hur väl vi känner igen oss i Quintilianus livsvisdom fast det gått 2 000 år sedan verket skrevs. Inte bara retoriken är aktuell utan också tankarna om barnuppfostran och pedagogik. Ingen annan författare från antiken går så noga igenom hur man uppfostrar de små barnen. Med sin respekt för barnets inneboende kreativitet och kritiken av barnaga är Quintilianus långt före sin tid. Moralen är grundläggande för honom. Han skiljer sig även från andra stora retoriker genom att så starkt betona att talaren, för att lyckas, måste vara en god människa, vir bonus. En tänkvärd aspekt inte minst idag när lögner och fake news florerar.

Hans Gunnarson är retoriker. Han har skrivit flera läroböcker i retorik och i många år arbetat som retoriklärare och föreläsare. Hans första bok Vältalaren gavs ut 1996 och har sedan tryckts i många upplagor. Boken Talskrivarna – om retoriken i politiken kom 2017 på Carlsson Bokförlag. Under åren har Gunnarson medverkat i tidningar, radio och tv. Den klassiska retoriken har alltid varit hans bas och romaren Quintilianus har länge varit en följeslagare och inspiratör.
Tillbaka till toppen