Nio författare

215 kr
Hundra år i Göteborg

Här tar nio författare med tydlig anknytning till Göteborg under det senaste seklet till orda. Det är en kör med många stämmor, alla viktiga och egentligen alltid aktuella. Urvalet är förstås subjektivt, men välmotiverat och i högsta grad läsvärt. En del av dessa författarskap är avslutade, ibland bortglömda, andra är mycket lästa och populära, något i begynnelsen och några väletablerade och i full kraft. Varje författare/författarskap presenteras av en kunnig introduktör.

Följande författare ingår: Bengt Anderberg (1920–2008), Evert Taube (1890–1976), Marie Hermanson (f. 1956), Jeanna Oterdahl (1879–1965), Olivia Bergdahl (f. 1989), Gidein Martins (1882–1938), Claes Hylinger (f. 1943), Ove Allansson (1932–2016), Johannes Anyuru (f. 1979).

Nio författare ingår i serien Hundra år i Göteborg. Boken är illustrerad.

Läs mer om hela serien Hundra år i Göteborg i Ulla Berglindhs text på sidan gamlagoteborg.se

Gudrun Nyberg är redaktör för boken liksom för hela serien Hundra år i Göteborg. Nyberg är läkare, prof. em., författare till en rad populärvetenskapliga böcker och bosatt i Göteborg. Den ambitiösa serien Hundra år i Göteborg är Nybergs eget initiativ.
Tillbaka till toppen