Lever Stig Dagerman?

230 kr
Stig Dagerman var författare och journalist och dog ung. Han tillhör alltsedan sitt korta, intensiva liv (1923–1954) den levande litteraturen. Hans böcker kommer ständigt i nya upplagor både i Sverige och utomlands. Det skrivs fortlöpande nya böcker om hans författarskap, inte minst i Frankrike. Även hans dramatik spelas fortfarande. I denna nya bok görs en övergripande skildring av Dagermans bana som journalist och författare, hans verk presenteras, alla i kortform, liksom de många andra texterna av honom. Avsikten är att introducera Dagerman för dagens yngre läsare, nya generationer som han också talar till med sin ångest, sina existentiella problem.

Lars Åke Augustsson är författare, kritiker och kulturjournalist med en lång rad böcker bakom sig, senast samtalsboken Arne Ruth talar ut (2013). Han har givit ut både romaner, faktaböcker och debattböcker. Under många år har han medarbetat i Expressen.
Tillbaka till toppen