Hemlig skrifvelse

230 kr
August Strindberg. Brev 1858–1912 i urval och med kommentarer av Kerstin Dahlbäck.

"Varför läser man gamla brev? Kanske för att slippa ut ur den bur det egna tidsrummet utgör och sätta ur spel det tillbakablickande perspektivet, som sorterar händelser och personer i fallande skala efter yngst till äldst, nära och långt ifrån.

Varför läser man August Strindbergs brev? För att Strindberg är en av våra största författare och brevskrivare, som exponerar och artikulerar våra mänskliga erfarenheter av sorg, kärlek, glädje, vrede, småsinthet och avundsjuka." Så inleder Kerstin Dahlbäck sin bok om August Strindberg, Hemlig skrifvelse. Den är ett snabbspår genom Strindbergs liv och dikt. Läsaren kan förundras och förargas, hans idéer är inte sällan stolliga och hans tilltal ibland fräckt och utan empati. Men man kapitulerar alltid för hans språkliga vitalitet och stilistiska ekvilibristik.

Kerstin Dahlbäck, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har i sin forskning fokuserat två av Sveriges största författarskap, August Strindbergs och Hjalmar Bergmans. Bredvid studier i deras verk har hon skrivit om dem som brevskrivare, kommenterat och givit ut brev, senast Hjalmar Bergman Brev I-IV, 1897-1930.
Tillbaka till toppen