Efterskörd

280 kr
Ferlinfynd från en spånkoffert

Nils Ferlin är ett av den svenska litteraturens och visskattens evigt levande namn, han är en "folkets skald". Förutom i diktsamlingarna möter vi hans dikter i tonsättningar, i sånger bland annat vid bröllop och i dödsannonser. Hans ämnen och språk är genuina; de har en oväntad blandning av allvar och lek, av tidlöshet och mänsklig ensamhet. Dikterna är allmängiltiga och människor känner igen sig i hans texter. Han är ständigt modern.

I denna rika bildbiografi lyfts mindre kända delar av Ferlins skapande fram, återfunna i spånkoffertar, resväskor och kartonger på släktingars vindar och i källare, men också i bibliotekens arkiv. I boken presenteras ett omfattande material som inte kom med i hans dikt- och vissamlingar: dikter, prosastycken, skisser, brev till och från Ferlin, fotografier, teckningar och restaurangmenyer med diktutkast.

Hur Ferlins författarkolleger och vänner uppfattade den gänglige men ändå atletiske, känslige och ovanligt mångbegåvade, men också självförbrännande skalden, framgår av brev, intervjuer, dagboksanteckningar och memoarer.

Efterskörd är en underbar och oväntad volym om en älskad poet och hans gripande livsöde.

De två författarna till Efterskörd är ovanligt väl skickade för arbetet:

Hans Rutberg är anförvant till Nils Ferlin på mödernet och initiativtagare till boken, bosatt i Uppsala. Han är läkare och författare till såväl verk inom sitt fack som om fyrar.

Jenny Westerström är professor em. i litteraturvetenskap i Lund och har utöver avhandlingen om Ferlin också skrivit en biografi om honom liksom bland annat böcker om Klarabohemerna och Svenska Akademien.

_____________________________________________________________________________________

Hans Rutberg medverkar i avsnittet "I Ferlins Fotspår", Lundströms Bokradio 15.01.2022

"Jag undrar om inte Ferlin behöver det som Fröding fick med Mando Diao, någon form av musikalisk inramning som stämmer med tiden."
– Hans Rutberg i en intervju med Sveriges Radio

 
Tillbaka till toppen