Den ensamme resenären

260 kr
– Om diktaren Bertil Malmberg

Det här är en bakgrundsteckning, ett porträtt av ett "eget" författarskap, av författarens kast mellan djupa personliga kriser, sammanbrott och vårdinsatser å ena sidan och å den andra diktaren, resenären, aristokraten med lyrisk skaparkraft och mänsklig skröplighet.

Bertil Malmberg föddes 1889 i Härnösand, valdes in i Svenska Akademien 1953 och dog 1958. Genom att han bodde och verkade i München 1917–1926 fick han en djup förankring i den tyska kultursfären. Han kom även att tillhöra Oxfordrörelsen under en tid och hade särskilt då en nära kontakt med Sven Stolpe. Malmberg var en komplicerad personlighet plågad av inre konflikter och ensamheten förblev hans livs och författarskaps signum.

Kjölstad ger i Den ensamme resenären den personliga bakgrunden till Malmbergs författarskap. Kjölstads kommentar till dikterna, essäerna, hans övriga verk, belyser hur Malmbergs liv gestaltar sig och återspeglas i dessa.

Torbjörn Kjölstad är fil.lic. i historia, universitetslektor, bibliotekschef m.m. Han har även tidigare utgivit ett verk om Malmberg: Att skriva sin barndom. Anteckningar om Bertil Malmbergs släkt och barndomsår (2008).

Boken är illustrerad.
Tillbaka till toppen