Bikt om dikt

200 kr
I Bikt om dikt skriver Niklas Schiöler personligt och initierat om poesins betydelse: om livsförståelsen, skönheten och förgängligheten. Dikten som en andra andning. Det är på samma gång poesireflexion och konstbekännelse.

Under sömnlöshet begrundar Schiöler diktens väsen, dess existentiella kraft och det intensiva samspelet med läsaren. Ögonblick av språklig och mänsklig gemenskap uppenbaras, när han funderar på enskilda texter av Edith Södergran, Homeros, Gustaf Fröding, T.S. Eliot, Ida Börjel och många andra poeter från olika tider och språkområden.

Utan att tumma på precisionen i läsningen av dikterna är Bikt om dikt självutgivande, skriven på en lyriskt saklig prosa som bör tilltala såväl den poesivane som den som inte riktigt kommit in i poesin. Än.

Niklas Schiöler är författare, essäist och poesikännare. Han har gett ut ett dussintal verk, mycket om poesi, men även skönlitterära texter och flera essä- och betraktelseböcker i högst skilda ämnen. Han är en av världens främsta kännare av Tomas Tranströmers författarskap. Tillsammans med Daniel Möller är han redaktör för antologin Svensk poesi (Bonniers 2016).
"Med andra ord är detta en bok som mynnar ut i lusten till mer läsning, till förstagångsläsningens upptäckarglädje, men kanske ännu mer till fördjupande omläsning. Bikten väcker lusten till egen bikt. Det är svårt att föreställa sig ett bättre omdöme än så."
Per Klingberg, Svenska Dagbladet
Tillbaka till toppen