Naturens språk

310 kr
Bruno Liljefors och hans värld

Sonen/konstnären Lindorm Liljefors om sin far: "Pappas blida ytterst artiga sätt mot alla gjorde att somliga människor missförstod honom, trodde honom vara mjäkig och lätt att hunsa med. Det är en total missuppfattning. Far var i grunden ytterst kritisk men visade länge, mången gång förvånansvärt länge, ett blitt ansikte. Men sedan fanns det inga graderingar utan då tog han eld rätt och slätt. I hans unga dar bara small det."

Kanske en överraskande bild av naturmålaren framför andra i vår konsthistoria. Här framträder en märklig människa i en spännande version tack vare barnbarnet Catarina Lundegårdhs nya bok om morfar Bruno. Hon ger själv ett vackert sammansatt porträtt av Bruno Liljefors: dels genom sin egen forskning i delvis okänt material, dels genom att låta människan/äkta maken, barnafadern, naturmän-niskan själv komma till tals genom hans kortfattade dagböcker och främst genom breven till hustrun Signe alltifrån tidiga år tills döden skiljer dem åt.

Boken är rikt illustrerad med gamla familjefoton och framför allt Brunos egna teckningar, skisser och målningar, från de allra första intrycken och uttrycken till den internationella mästermålaren med utställningar runt om i Europa och USA. Här skildras uppväxten och barndomen i ett mångbe-gåvat hem med musik, litteratur, naturliv m.m. mitt i en icke-akademisk miljö. Naturen kom tidigt in i Brunos liv. Han skapade sin värld där han vistades hela sitt liv med hustrun Signe och de många barnen, med de närmaste konstnärsvännerna Anders Zorn och Albert Engström, med konstälskaren och finansmannen Ernest Thiel, med prins Eugen och en rad prominenta jägare på besök.

Naturens språk är en rik och öppen skildring framlagd med varsam hand. Chefen för Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, Mikael Ahlund, svarar för ett engagerat förord.

Catarina Lundegårdh, själv konstnär, musiker och författare, också zoolog, svarar som författare för bokens text men också för urvalet med Brunos egna texter liksom de många bilderna. 2019 utgav hon en nära besläktad och prisad bok om mormor Signes, Brunos maka, brev under 40 år till bästa vänin-nan. Catarina Lundegårdh är bosatt i Uppsala. Mikael Ahlund är konstvetare och skribent, chef för Gustavianum i Uppsala.

___

"Boken är illustrerad med familjens fotografier och många av konstnärens skisser och målningar. Den ger oss nytt material om en känslig observatör och hans relationer till nära och kära. Läs gärna Naturens språk och Trogen in i döden. Med dem under läslampan lär vi känna en nydanare inom naturmåleriet vars arv har gått vidare till våra fälthandböcker." – Måns Bergendal, Anser nr 1/ 2023


Det har "skrivits flera böcker om den store djurmålaren, både om hans person och konstnärskap, men knappast någon har kommit honom så nära som Catarina Lundegårdh". – Bernt Karlsson, Svensk Jakt, 2023

 
Tillbaka till toppen