Kyla

220 kr
I vetenskap och konst

Kyla är ett begrepp med många innebörder. Inte minst i dessa tider då klimatet och väderförhållanden diskuteras över hela världen.

Hälsa och väder är likaså intimt förknippade med varandra. Kyla kan vara både något positivt och motsatsen, såväl inom vetenskapen som inom konsten. I vetenskapen som exempelvis bot mot solsting och inom kirurgin för att minska ämnesomsättningen och syrgaskonsumtionen. Inom konsten förekommer kylan som motiv på olika sätt genom seklerna. Även musiken har inspirerats liksom litteraturen av kylan som motiv och metafor.

I denna kylslagna volym skriver forskare om igelkotten; om väder och klimat; om kylan i naturen; om problem för odling, trafik och bebyggelse; om kylskador liksom om kulinarisk kyla.

Bengt W Johansson, bokens redaktör, Malmö, är hjärtläkare, docent och författare. Helge Brändström är överläkare i anestesi och intensivvård, Umeå. Linda Fagerström är docent i konstvetenskap i Växjö och konstkritiker. Jan Hedh, Malmö, är konditori- och bagarmästare och författare. Jan O. Mattsson är professor em. i naturgeografi i Lund. Torbjörn Messner är överläkare em. i Kiruna. Sixten Nordström är chef för Musikhögskolan i Malmö, musikdirektör, författare och programledare i tv. Johan Stenström är professor i litteraturvetenskap i Lund.

"Det är inte ofta man får läsa något så stimulerande som 'Kyla i vetenskap och konst', hjärnan går på högvarv och man får lust att omedelbart sätta dessa fakta i arbete. Här borde finnas uppslag till en handfull thrillers av modell nordic noir, för att inte tala om hur mycket poesi som finns latent på dessa sidor och bara väntar på att aktiveras."
Kristoffer Leandoer, Svenska Dagbladet


"Boken Kyla – i vetenskap och konst är ett fint exempel på unika kunskaper som finns hos forskare och författare inom intressanta områden på ett och samma tema. Man kan läsa ett kapitel i taget eller sluka den med nästan kulinarisk njutning."
– Sven-Olof Isacsson, Seniora Läkare nr. 4 2021
Tillbaka till toppen