Gert Marcus

300 kr
Distansens förvandling

I boken medverkar huvudföremålet, Gert Marcus själv, med klara stringenta texter. Samtidigt handlar boken om hans konstnärskap, behandlat i andra kvalificerade texter. Marcus egna verk avbildas och analyseras. Hans allvar speglas liksom hans djup. Marcus bär på en övertygelse om att allt inte är sagt. Nya upptäckter lockar.

Hans kunskaper i filosofi speglas på många sätt. I hans konst finns en kompromisslös tro på konstverkets integritet. Här behandlas formens och färgens poesi, var gränsen går till det gränslösa liksom hur färgen förvandlas och konstformernas olika liv.

Bland skribenterna finns Olle Granath, Mona Vincent, Håkan Nilsson, Sigrid Falkman och naturligtvis Gert Marcus själv. Sammanhållande redaktör och skribent för boken är Francoise Ribeyrolles-Marcus.
Tillbaka till toppen