Topografier – Landskapets texter

270 kr

Texter om landskap som befinner sig utanför såväl naturgeografi som trädgårdsodlingar har alltid intresserat författaren. Här skriver han om landskapsarkitektur, alltså olika typer av bearbetad natur, såväl som parker och i vissa fall även trädgårdar, när de är en del av ett större sammanhang. Både kulturlandskap och stadslandskap ingår i begreppet. Även de urbana situationer och offentliga rum som stadsmiljön omfattar har kommit i fokus.

Författaren lägger upp innehållet i fyra sektioner: ”Platser”, ”Idéer”, ”Stadsliv” och ”Personer”. Här finns både tidsdjup och historiska aspekter, idéströmningar och biografier över inflytelserika skandinaver verksamma under det sena 1900-talet. Här förenas teori och praktik.

 

Thorbjörn Andersson är professor emeritus i landskapsarkitektur vid Lantbruksuniversitetet (SLU) i Uppsala, men har också arbetat bland annat vid Harvard University i USA. Han är även författare och återkommande skribent i svenska och internationella tidskrifter. Bosatt i Stockholm.

Inbunden / ca 250 s. / ISBN 978 91 8982 616 8 / Utkommer mars 2024

Tillbaka till toppen