Reklam – strategiskt, kreativt

390 kr
Om reklam, aktörerna, marknadsplanerna och reklamsamarbetet. Om idén och budskapet. Om bilden, texten och designen. Om samspelet, effekten, etiken. I sin nya bok skriver Bo Bergström om hatkärlek, lockelse, reklamtrötthet, varumärken, positioneringar, presentationer, mål, målgrupper, bildanalys, dialog, visuell profil m.m. Boken riktar sig till beställare av reklam, de som strategiskt planerar, verbaliserar och visualiserar reklambudskapet, till studenter vid universitet, högskolor, reklam- och designskolor. Till alla konsumenter som älskar och hatar reklam!

Bo Bergström är författare, utbildare, föreläsare och creative director. Han har arbetat på flera av de främsta reklambyråerna, har belönats med åtskilliga priser. Han har skrivit en rad böcker, varav åtminstone ett par har blivit klassiker: Bild & Budskap och Effektiv visuell kommunikation.
Tillbaka till toppen