Det osmarta samhället – Politik och makt i en digitaliserad värld

230 kr

Mänskligheten är inne i en ny epok. Sensorer, kameror och drönare med ai-teknologi har förändrat verkligheten vi rör oss i. Den digitala kapitalismen breder ut sig och har gjort vår personlighet till en råvaruresurs. Våra preferenser, intressen och livsval används för att sälja skräddarsydda annonser. Teknikföretagen har ekonomiska resurser som går att jämföra med hela nationalstater. Vi går mot en värld där människan inte längre står i centrum, utan i stället formas en digital plattformskapitalism. 

Tillsammans med den finansiella eliten vid World Economic Forum (wef ) är techföretagen redo att forma en ny världsordning. Med hjälp av den nya tidens teknologi ska människa och maskin smälta samman. Artificiell intelligens, robotteknik och sakernas internet (iot) kommer att vara basen för framtidens ekonomiska system. Förebilden tycks vara det auktoritära Kina.

. 

Till 2030 kommer Kina att vara ledande inom ai, ha de mest utvecklade drönarna och automatiserade vapensystemen. Det auktoritära Kina bryter mot mänskliga rättigheter, men exporterar samtidigt ai-teknologi till hela västvärlden. 

Boken vill väcka debatt om hur den digitala kapitalismen påverkar ekonomiska, politiska och sociala relationer i vår tid. Digitaliseringen är basen för den moderna människans identitet. Utvecklingen riskerar att placera tusentals människor utanför samhället. I Sverige lever redan en miljon svenskar i ett digitalt utanförskap. Det stora ansvaret ligger på den svenska regeringen. I ett demokratiskt samhälle måste utgångspunkten vara en digitalisering för hela den svenska befolkningen. Annars kommer utanförskapen bara att bli fler. 

Antonios Antoniadis är akademiker och journalist, bosatt i Uppsala. 2022 utgav han boken Gyllene Grynings uppgång och fall.

Dansk bindning / ca 220 s. / ISBN 978 91 8906 564 2 / Utkom mars 2023

Tillbaka till toppen