Vietnam – En subjektiv betraktelse

255 kr
Numera skrivs det mycket lite om Vietnam som för ett halvsekel sedan förekom i media dagligen i samband med usa:s krig mot det asiatiska landet. Här ges en bred bild av dess historia, kultur, traditioner och nuvarande politiska ledarskap med dess strävan att kombinera enpartistaten med en kapitalistisk marknadspolitik. 

Genom ett spektrum av författarens egna arbetserfarenheter och forskning, efter mer än 50 års närkontakt med detta land, berättas om hur villkoren för olika sociala grupper påverkas av den aktuella politiken. 

Författaren skildrar också den förvandling över tid som hennes egen förståelse för den föränderliga verkligheten inneburit. Hon visar med uppgifter om ovedersägliga fakta hur hennes uppfattning grundats och förändrats. Hon inser att hennes kunskaper är unika, vilket även stöds av alla de källor hon redovisar. Det rika bildmaterialet understryker också hennes resonemang. 

Författaren Kristoffer Leandoer har skrivit ett initierat förord. 

Eva Lindskog är sociolog och utredare som har verkat i och kring Vietnam i 50 år. I boken sammanfattar hon sin kunskap och erfarenhet. Hon har läst bl.a. vietnamesiska vid Hanois universitet och har bedrivit fältstudier på landsbygden i ett skolprojekt. Hon har undersökt skogsarbetares villkor i landet och har likaså studerat enpartistatens politik kombinerad med en kapitalistisk modell.
___
"Tyngdpunkten i boken ligger på nutid där författaren berättar om olika aspekter av det vietnamesiska samhället, om Vietnamkriget och det samhälle som växte det, om skolor, författare, politiker och politiskt system, jämställdhet mellan kvinnor och män, medbestämmande, olika folkgrupper och mycket annat. Det är en heltäckande bild av Vietnam." – Kent Lidman, BTJ-häftet nr 13, 2023

Eva Lindskog "har lärt sig språket (vilket få gör), och skaffat sig verklig förståelse för landets historia och kultur. Men också fått en verklig inblick i Vietnams problem och tillkortakommanden." – Håkan Bengtsson, Dagens Arena, 2023


Inb. / ill. / 284 s. / ISBN 978 91 8906 576 5 / maj 2023

Tillbaka till toppen