Ukraïna i historien : Från äldsta tid till 2023

280 kr

När Peter Johnsson bestämde sig för att skriva en bok om Ukrainas historia var behovet stort. Han hade under 30 år bevakat utvecklingen i det självständiga landet och saknade en sådan bok. Den allmänna kunskapen om Ukrainas kultur och säregna historia hade under årtionden, också i den akademiska världen, försvagats på grund av den förryskade framställningen av den sovjetiska världen.

Ukraïna i historien kom i en första upplaga 2015. Det var det första, svenskspråkiga, historiografiska verk som riktade sig till en bred publik och som beskrev Ukrainas historia från äldsta tider till och med Majdanrevolutionen och den rysk-ukrainska konfliktens utbrott 2014. Budskapet var att Ukrainas historia inte är Rysslands, och att landet har en egen tusenårig historia som i stora stycken gjort att landet är inbegripet i den västeuropeiska kulturen och historien på ett annat sätt än Ryssland. Idag, år 2023, när Ryssland sedan snart tio år tillbaka för ett brutalt angreppskrig mot Ukraina och har ockuperat betydande ukrainska landområden, däribland halvön Krim, är detta uppenbart.

Denna nya, reviderade och utökade upplaga börjar med ett nytt kapitel där det dramatiska skeendet de senaste åren, och den ovissa framtiden för Ukraina, Ryssland och Europa beskrivs. Den löpande texten från 2015 är uppdaterad till dags dato, april 2023. Den är oumbärlig att läsa för alla som vill förstå orsakerna till den nutida konflikten.

Peter Johnsson har sedan början av 1980-talet med Warszawa som fast utgångspunkt rapporterat för nordiska media i Central- och Östeuropa. Utvecklingen i Ukraina har han följt alltsedan landet utropade sin självständighet 1991. Hans bok Polen i historien betecknades i SvD som ett mästerverk. För sin bok Stalins mord i Katyn erhöll Peter Johnsson år 2010 det svenska Polonica-priset. Denna bok är sedan dess översatt till finska och tyska.

Här kan du se en videopresentation av boken.

Mer om Peter och hans böcker finns att läsa här

Inb. / ill. / ca 480 s. / ISBN 978 91 8906 584 0 / maj 2023

Tillbaka till toppen