Mysteriet på Östersjön i det kalla krigets skugga

260 kr
Forskning efter M/S Kinnekulles och S/S Iwans besättningsmän

Den 20 februari 1948 – i stark vind och 20 graders kyla, stötte tre danska fiskare på ett nedisat, brandskadat fartyg utan besättning, vilket drev omkring i ismassorna på Östersjön utanför danska kusten. Vraket gjorde ett spöklikt intryck. Det visade sig vara det svenska fartyget M/S Kinnekulle. Snart därefter försvann spårlöst ytterligare ett svenskt fartyg, S/S Iwan. Båda hade lastat kol i Polen.
Försvinnandena blev aldrig klarlagda. Under två decennier har Jan Sjöberg oförtrutet forskat för att reda ut dessa två fartygs och besättningars öden. Mysteriet på Östersjön blir till en studie i det kalla krigets praktik genom författarens otaliga och intensiva kontakter med den svenska Militära underrättelse- och säkerhetspolisen, polska myndigheter och arkiv, med ambassader och möten med sjöfolk och sörjande anhöriga, med djupdykningar i pressarkiv och facklitteratur. Svenska Utrikesdepartementet, journalister, säkerhetsexperter och internationella historiker har också varit Sjöberg behjälpliga i hans jakt på sanningen.
Med stöd av många unika och dokumentära bilder/illustrationer har Sjöberg med denna engagerade bok skrivit ett stycke viktig nutidshistoria. Spåren av ogenomtränglighet och politiska intressen har varit legio.
I denna undersökande och noggranna studie ger Jan Sjöberg äntligen svaret på den sjuttio år gamla gåtan från det kalla krigets dagar.

Jan Sjöberg är historiker, författare, tidigare rektor, uppvuxen i bohuslänska Hjärtum, numera bosatt i Vargön utanför Vänersborg.
Tillbaka till toppen